X
تبلیغات
گروه آموزشی نیروگاه

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 و ساعت 11:38 |

قابل توجه دانشجویان مشروحة زیر ( شماره اطلاعیه: 009-93 )               

1) حجت پرنیان مهر                    2) صادق صفاران

جهت انجام و تکمیل امور مرتبط با درس پروژه پایانی، قبل از تاریخ 93.01.31 به گروه مراجعه نمایید. بدیهی است مسئولیت عدم مراجعه بر عهده شخص دانشجو می باشد.

+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 و ساعت 11:7 |
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 و ساعت 10:12 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393 و ساعت 10:20 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 و ساعت 12:59 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 و ساعت 8:10 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در دوشنبه بیست و ششم اسفند 1392 و ساعت 12:14 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392 و ساعت 14:0 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در سه شنبه بیستم اسفند 1392 و ساعت 13:37 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در سه شنبه بیستم اسفند 1392 و ساعت 9:8 |
دانشجویان نامبرده زیر در اسرع وقت ( قبل از 92.12.25 ) به گروه آموزشی نیرو گاه مراجعه نمایند:

1. ابراهیم منتظری ( مقطع کاردانی )     2. حجت ا... پرنیان مهر  ( مقطع کارشناسی ) 3. حسین پویان فر  ( مقطع کارشناسی ) 4. مجید محمودی  ( مقطع کارشناسی )

گروه آموزشی نیروگاه

+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در دوشنبه نوزدهم اسفند 1392 و ساعت 13:34 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در دوشنبه نوزدهم اسفند 1392 و ساعت 12:9 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در دوشنبه نوزدهم اسفند 1392 و ساعت 10:19 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در یکشنبه هجدهم اسفند 1392 و ساعت 12:14 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در یکشنبه هجدهم اسفند 1392 و ساعت 12:4 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در چهارشنبه چهاردهم اسفند 1392 و ساعت 12:30 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در یکشنبه یازدهم اسفند 1392 و ساعت 12:2 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در شنبه دهم اسفند 1392 و ساعت 14:50 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در شنبه دهم اسفند 1392 و ساعت 13:34 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در شنبه دهم اسفند 1392 و ساعت 9:38 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در شنبه سوم اسفند 1392 و ساعت 10:19 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در شنبه سوم اسفند 1392 و ساعت 9:27 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در چهارشنبه سی ام بهمن 1392 و ساعت 14:12 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در چهارشنبه سی ام بهمن 1392 و ساعت 14:12 |
به اطلاع دانشجویانی که درس پروژه پایانی را در نیمسال جاری انتخاب واحد نموده اند می رساند جهت ارتباط با اساتید مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایند.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در سه شنبه بیست و نهم بهمن 1392 و ساعت 8:10 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1392 و ساعت 12:10 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1392 و ساعت 11:4 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392 و ساعت 15:57 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در شنبه نوزدهم بهمن 1392 و ساعت 13:30 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در شنبه نوزدهم بهمن 1392 و ساعت 12:20 |