ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در دوشنبه پنجم آبان 1393 و ساعت 9:12 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 و ساعت 9:54 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 و ساعت 9:51 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در شنبه بیست و نهم شهریور 1393 و ساعت 11:38 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در شنبه بیست و نهم شهریور 1393 و ساعت 9:19 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در شنبه بیست و نهم شهریور 1393 و ساعت 8:50 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در شنبه سی و یکم خرداد 1393 و ساعت 13:8 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در شنبه دهم خرداد 1393 و ساعت 13:13 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در شنبه دهم خرداد 1393 و ساعت 13:0 |

به اطلاع دانشجویان محترمی که برخی از دروس خود را به صورت خودخوان اخذ نموده اند می رساند که جلسات رفع اشکال به صورت حضوری مطابق با جدول موجود در قسمت ادامه مطلب برگزار می گردد.

توصیه می شود دانشجویان از جلسه مذکور بهره لازم را ببرند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در چهارشنبه هفتم خرداد 1393 و ساعت 17:57 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 و ساعت 11:41 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 و ساعت 9:57 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 و ساعت 12:13 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 و ساعت 8:22 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 و ساعت 9:5 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 و ساعت 8:59 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 و ساعت 9:37 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در دوشنبه هشتم اردیبهشت 1393 و ساعت 10:18 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در دوشنبه هشتم اردیبهشت 1393 و ساعت 9:58 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در دوشنبه هشتم اردیبهشت 1393 و ساعت 8:45 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در دوشنبه هشتم اردیبهشت 1393 و ساعت 8:8 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393 و ساعت 11:34 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393 و ساعت 8:31 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 و ساعت 11:10 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 و ساعت 11:6 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 و ساعت 10:23 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 و ساعت 9:36 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 و ساعت 14:50 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 و ساعت 11:38 |

قابل توجه دانشجویان مشروحة زیر ( شماره اطلاعیه: 009-93 )               

1) حجت پرنیان مهر                    2) صادق صفاران

جهت انجام و تکمیل امور مرتبط با درس پروژه پایانی، قبل از تاریخ 93.01.31 به گروه مراجعه نمایید. بدیهی است مسئولیت عدم مراجعه بر عهده شخص دانشجو می باشد.

+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 و ساعت 11:7 |