میثم دیناروند             مسلم موسایی        حسن سلیمانی   محمد نورالدین موسی

      

علی پروین                     احمد بروایی          محمد احسانی فر         احمد اکبرنیا

     مصطفی زارع داریوش رجائیان

علیرضا سوزنچی              مسعود زال              مصطفی زارع            داریوش رجائیان

 احمد حمید محمد علی جنوبی  

عبدالامیر دارمی ویس        احمد حمید      محمد علی جنوبی    محمد محامی

   

علی مکندی نژاد        بهزاد قنبری بیرگانی     حیدر فیلی شوهانی  سجاد عدالت نسب

  

منمصور عادله       علیرضا صالحی کاهکش   منصور علواشی        قاسم عنافچه

   

محمد رضا عروجن        مهران سمیعی       رضا شیروانی     ابوالقاسم صفار

  

محمد رضا عبدل مسلم زمانی احمد محمودی محمد زاهد کریمی علیرضا دالوند

                          

کریم باقر قلعه سلیمی  علی الهی فر  ملک حسین بدری حاجی   غزال هزاریان

    

هادی نجار زاده         قاسم مزرعه           سعد مزرعه         عباس نیسی

اصغر ملک محمدی گله سامان مرادی شنهی سید غلامحسین لقمانی  لحمد فکوری زاده

علی سلمانی  حمید رضایی زارعی سید حبیب اله حسینی یوسف جهانگیری

       

حسین پناه      محمد مختاری کیا       محمد مجیدی فر       قاسم لویمی

 

+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در یکشنبه ششم تیر ۱۳۸۹ و ساعت 11:27 |