نام استاد : آرش محمدی          کد ترم: 8822         مورخ : 17/05/1389 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

احمد اکبرنیا

88410072606

18

هجده تمام

2

محمد احسانی فر

88410072633

11

یازده تمام

3

علی الهی فر

88410072639

16.5

شانزده و نیم

4

احمد بروائی

88410072626

18

هجده تمام

5

محمد علی جنوبی

88410072604

17

هفده تمام

6

احمد حمید

88410072617

17

هفده تمام

7

عبدالامیر دارمی ویس

88410072612

14.5

چهارده و نیم

8

میثم دیناروند

88410072644

17.5

هفده و نیم

9

داریوش رجائیان

88410072627

14.5

چهارده و نیم

10

مسعود زال

88410072625

18

هجده تمام

11

محمد زاهد کریمی

88410072646

14

چهارده تمام

12

حسن سلیمانی

88410072603

15.5

پانزده و نیم

13

مهران سمیعی

88410072636

17.5

هفده و نیم

14

علیرضا سوزنچی

88410072647

14

چهارده تمام

15

ابوالقاسم صفار

88410072637

17

هفده تمام

16

منصور عادله

88410072613

19.5

نوزده و نیم

17

محمد رضا عبدل

88410072643

17

هفده تمام

18

محمد رضا عروجن

88410072619

19.5

نوزده و نیم

19

منصور علواشی

88410072605

15.5

پانزده و نیم

20

قاسم عنافچه

88410072620

18.5

هجده و نیم

21

احمد فکوری زاده

88410072629

17.5

هفده و نیم

22

حیدر فیلی شوهانی

88410072635

16.5

شانزده و نیم

23

بهزاد قنبری بیرگانی

88410072616

16.5

شانزده و نیم

24

علی مکوندی نژاد

88410072607

16

شانزده تمام

25

محمد مجیدی فر

88410072628

18

هجده تمام

26

محمد محامی

88410072649

غائب

27

محمد مختاری کیا

88410072645

19

نوزده تمام

28

قاسم مزرعه

88410072640

16.5

شانزده و نیم

29

مسلم موسائی

88410072641

14

چهارده تمام

30

هادی نجار زاده

88410072624

18

هجده تمام

31

محمد نورالدین موسی

88410072650

16

شانزده تمام

32

غزال هزاریان

88410072632

15

پانزده تمام

حداکتر مهلت درخواست تجدید نظر از تاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۸۹ به مدت ۲ روز تعیین گردیده است.

+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در یکشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 11:51 |